15 July 2011

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Νέα Αγορά

Η ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως του δυτικού κόσμου χαρακτηρίζει έντονα την εποχή μας, μία κατάσταση που η αιτιολογική της προσέγγιση είναι συγκεκριμένη.

- Προσφορά πολύ φθηνών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά από αναδυόμενες νέες αγορές, (Κίνα, Ινδία κλπ), που ενσωματώνουν υπεραξίες κόστους παραγωγής.

- Ωρίμανση και γήρανση των δυτικών προϊόντων, ως προς τις υπεραξίες που διέθεταν έως σήμερα.

Η έλλειψη καινοτόμων ή νέων προϊόντων στις αγορές, με εξαίρεση τον κλάδο των Επικοινωνιών, αδυνατούν να δημιουργήσουν ποσοτικούς κύκλους κατανάλωσης, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την Ύφεση.

Βρισκόμενη η κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο, επί μακρόν, σε ποιοτικούς κύκλους που παρατείνουν τη ζωή των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, έχουν κουράσει το καταναλωτικό κοινό που διψά για νέα προϊόντα.

Η Αμερικάνικη και Ευρωπαϊκή Αγορά εσωστρέφονται προσπαθώντας κυρίως να διαχειριστούν τις μονάδες κόστους του υπάρχοντος μοντέλου οικονομίας, κάτι το οποίο τις φέρνει σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών από τις αναδυόμενες αγορές της Κίνας, της Ινδίας κτλ., που διαθέτουν ως κύριες υπεραξίες, τόσο την ποσοτική όσο και την φθηνή παραγωγική διαδικασία των προϊόντων τους.

Τα τραπεζικά προϊόντα αλλά κι όλα τα παράγωγα υπεραξιών που μπορεί να ενσωματώσει ένα οικονομικό μοντέλο όπως χρηματιστηριακοί τίτλοι, παράλληλες αγορές, κι οποιεσδήποτε υπεραξίες (παραγωγής, διάθεσης & κατανάλωσης) καταρρέουν σε καταστάσεις ύφεσης. Άλλωστε, ήταν και τα επίπεδα της οικονομίας που πρώτα έδειξαν τα σημάδια κούρασης.

Η παγκόσμια οικονομία ανεξαρτήτου μοντέλου διέρχεται χρονικά από τέτοιου είδους κύκλους, ανάπτυξης και ύφεσης. Όπως στις αρχές του 1900 με την βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 20ου αιώνα με την ηλεκτρονική επανάσταση κ.α.

Στο παγκόσμιο σκηνικό των αγορών διαφαίνονται κάποιες νέες τάσεις που πιθανόν να δημιουργήσουν μια νέου τύπου "επανάσταση" που θα ήταν ικανή να συμπαρασύρει ανοδικά την οικονομία. Παρατηρούμε μια δυναμική τάση στον κλάδο της ενέργειας όπως και τη δυναμική του κλάδου των επικοινωνιών.

Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Αγοράς, οι οποίες λειτουργούν βασιζόμενες σε έναν κύκλο οικονομίας που πρακτικά έχει κλείσει, αδυνατούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες, με εξαίρεση παραγωγικές βάσεις χωρών όπως της Γερμανίας που συνεχίζουν να είναι ανταγωνιστικές στο Παγκόσμιο Προσκήνιο, ενώ ταυτόχρονα χώρες οι οποίες δεν διέθεταν την οργάνωση ή την παραγωγή και διάθεση ισχυρών "brands" στην παγκόσμια αγορά όπως η Ελλάδα, δείχνουν να μην έχουν καμία ελπίδα.

Η Εξωστρέφεια σε όλα τα επίπεδα συντελεί στην Ανάπτυξη.

Με τον όρο "εξωστρέφεια" έχει ταυτιστεί η ανάπτυξη και η ευημερία.

Οι εξωστρεφείς αγορές, οι ανταγωνιστικές αγορές, οι αγορές με θετικά ισοζύγια, οι αγορές που καταναλώνουν προϊόντα με υψηλές υπεραξίες, οι κοινωνίες που ευημερούν, οι άνθρωποι που δημιουργούν, είναι έννοιες ταυτόσημες.

Η έννοια της εξωστρέφειας, η οποία διατυπώνεται πολλάκις και βρίσκεται στον λόγο πολλών, δεν είναι μια αφαιρετική έννοια. Πρόκειται για άνυσμα συγκεκριμένης ροής "από μέσα προς τα έξω". Επιτυγχάνεται, δε, με συγκεκριμένα βήματα κι οχι θεωρητικές προσεγγίσεις. Ξεκινώντας από τη θεώρηση του μισογεμάτου ή μισοάδειου ποτηριού και το αν κανείς μπορεί να πετύχει ή όχι. Η εξωστρέφεια είναι μια συνεχής διαδικασία επιβίωσης και κατ'επέκτασην επιτυχίας σε προσωπικό, κοινωνικό κι οικονομικό επίπεδο. Βασιζόμενη σε μια συνταγή που τείνει να ευθυγραμμίσει άτομα και ομάδες σε ευημερία, διαχειριστικά μοντέλα επιχειρήσεων και αγορών σε οικονομική ευμάρεια, κράτη και μεγάλες γεωγραφικές περιοχές σε θετικά ισοζύγια.

Στις συνθήκες μιας τέτοιας αγοράς τα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούνται και τείνουν να επικρατούν των υπολοίπων είναι συγκεκριμένα. Ανεξαρτήτως δε μεγέθους ή δραστηριότητας, υποστηρίζονται από μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις αλλαγές της αγοράς και να χειρίζονται επαρκώς και το εξωτερικό περιβάλλον, (καταναλωτές), αλλά και τις εσωτερικές τους δομές.

Τα δύο βασικά μοντέλα που θα επιβιώσουν τα επόμενα χρόνια είναι:
- Multinational (Πολυεθνικών εταιριών ικανών να επιχειρούν σε πολλές περιοχές του πλανήτη διαθέτοντας κεφαλαιακή επάρκεια, Know How, οργάνωση και δομή, ικανοποιώντας μαζικά περιοχές των αγορών που δραστηριοποιούνται)

- Boutique, με μέγιστο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα την υπερεξειδίκευση, για την κάλυψη κενών στις κατηγορίες αγοράς που δεν καλύπτουν οι πολυεθνικές αλλά και την κάλυψη αναγκών σε target group που δεν απευθύνονται οι πρώτες.

Και τα δύο μοντέλα, στα πλαίσια της επιχειρησιακής διαχειριστικής ικανότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές management και συγκεκριμένα είδη marketing για να διαχειρίζονται βασικά τη μέγιστη τοποθέτησή τους στο μυαλό του καταναλωτή.

Στη Νέα Αγορά που διαμορφώνεται, δεν αρκεί να είναι κάποιος καλός επαγγελματίας, (γιατρός, δικηγόρος, έμπορος, υδραυλικός, κλπ). Αυτό που κυρίως διαχειρίζεται, δεν είναι το προϊόν το οποίο προσφέρει, αλλά το πώς, πότε και σε ποιους το προσφέρει.

Σε μια εποχή όπου ο ποιοτικός κύκλος της αγοράς βρίσκεται πλέον σε ύφεση, υπάρχει μόνον ένας τρόπος επιβίωσης, που εμπεριέχει δύο βασικές στρατηγικές.

Η πρώτη έχει ως χαρακτηριστικό της γνώρισμα την καινοτομία, η οποία μοιραία δημιουργεί έναν ποσοτικό κύκλο κατανάλωσης. Η δεύτερη, εφαρμόζοντας μηχανισμούς διαχείρισης του κόστους και οικονομίες κλίμακας, έχει τη δυνατότητα να χειριστεί ποιοτικούς κύκλους προϊόντων που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης.

Έχοντας ως κοινό παρονομαστή τον επαγγελματισμό, και οι δύο στρατηγικές επιβίωσης απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, συγκεκριμένα διαχειριστικά εργαλεία και κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους για να στελεχώσουν αυτά τα νέα επιχειρηματικά σχήματα.

Ο ελληνικός χώρος διαθέτει έναν αρκετά μεγάλο πλούτο προς εκμετάλλευση, και το πραγματικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιος θα καρπωθεί τον πλούτο αυτό.

Ξένοι επενδυτές που διαθέτουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά ή έλληνες επιχειρηματίες που θα τα ενσωματώσουν;

Αξιολόγηστε την επιχείρησή σας στις νέες συνθήκες αγοράς
Μarketing Analysis
www.face.com.gr

Brought to you by Golden Deal