04 May 2012

Το πρότυπον της ανιδιοτέλειας

Διάβασα το ρεπορτάζ της Εφημερίδας ¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ¨ με θέμα ¨Τιμήθηκαν οι Εθνικοί Ευεργέτες¨. Ο λόγος της φιλολόγου κ Αναστασίας Πάκα, μεστός,διδακτικός και πατριωτικός. Με το σημείωμα τούτο σπεύδω να αναφερθώ σε έναν επίσης Εθνικό Ευεργέτη, που παρελείφθη από την σεβαστή ομιλήτρια. Πρόκειται για τον Ιωάννην Μπάγκαν ή Πάγκαν ,ο οποίος υπήρξε πρότυπον ανιδιοτέλειας .Για τον Ιωάννην Μπάγκαν ο κ Κώστας Χατζιώτης, συγγραφέας-οικονομολόγος γράφει: ¨΄Ολοι οι Εθνικοί Ευεργέτες είναι αναμφίβολα άξιοι της εθνικής ευγνωμοσύνης. Υπάρχουν ,όμως.,και κάποιοι από αυτούς, που προκαλούν πραγματικό δέος με την απέραντη μεγαλωσύνη της ψυχής τους και την παθιασμένη λατρεία τους προς την πατρίδα. Ένας τέτοιος εθνικός ευεργέτης είναι και ο Ιωάννης Μπάγκας ή Πάγκας. Δεν είναι τόσο το μέγεθος της δωρεάς που αναδεικνύει τον Μπάγκα σε έναν από τους κορυφαίους εθνικούς ευεργέτες. Υπήρξαν,άλλοι,που προσέφεραν περισσότερα.Εκείνο που κάνει τον Πάγκα να ξεχωρίζει , είναι ο τρόπος και ο χρόνος , που προέκρινε να προβή στην εθνική χειρονομία της προσφοράς της περιουσίας του. Γεννήθηκε το 1814 στην Κορυτσά της Β. Ηπείρου και ξενιτεύθηκε σε ηλικία δεκαεννέα ετών . Αρχικά εγκαταστάθηκε στη Θήβα και τη Χαλκίδα. Σύντομα , όμως, αναζήτησε καλύτερη τύχη στο Κάϊρο και τέλος στη Ρουμανία. Σε μεγάλη πια ηλικία ήλθε και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, αφού με την εργατικότητα και τις ικανότητες που είχε , απέκτησε μεγάλην περιουσίαν. Έκτισε το επιβλητικό μέγαρο στη γωνία της πλατείας Ομονοίας και οδού Αθηνάς, που στα μετέπειτα χρόνια έγινε γνωστό ως ξενοδοχείο ¨Μέγας Αλέξανδρος¨,άλλ’αντί να περιοριστεί σε μια στείρα απόλαυση της ζωής, που ασφαλώς του επέτρεπε η μεγάλη περιουσία του, αποφάσισε να γίνει Εθνικός Ευεργέτης: με συμβολαιογραφική πράξη που συνέταξε την 16ην Αυγούστου 1889,εδώρισε τα πάντα στο Ελληνικό Δημόσιο, κρατώντας μόλις 500 δραχμάς τον μήνα προς συντήρησή του ! Και χρειάστηκε πολλή επιμονή από μέρους του τότε Υπουργού των Εξωτερικών Στεφάνου Δραγούμη για να πεισθεί ο μεγάλος αυτός πατριώτης να αυξηθεί το ποσόν της αποζημιώσεως σε 1000 δραχμές! Το πιο εντυπωσιακό είναι πως ο Ιωάννης Πάγκας διέθεσε την περιουσία του στην πατρίδα όχι με διαθήκη ,δηλαδή μετά τον θάνατόν του ,αλλά εν όσω ήταν ακόμη εν ζωή. Και εξηγόντας την πράξη του αυτή ,έγραφε στην συμβολική πράξη εκχωρήσεως, που σημειοτέον από την πλευρά του Δημοσίου αποδέχθηκε αυτοπροσώπως ο Πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης, ότι: «αναλογιζόμενος το πρόσκαιρον του βίου και μάλιστα το προκεχωρηκός της ηλικίας αυτού και επιθυμών να χρησιμοποιήσει από τούδε υπέρ κοινωφελών τω Έθνει έργων την περιουσίαν αυτού,όπως και ζων έτι ίδη τους καρπούς της τοιαύτης διαθέσεως, δωρείται αιτία θανάτου και δωρεάν αμετάκλητον τω Ελληνικώ Έθνει και τω Ελληνικώ Δημοσίω την ακίνητον αυτού περιουσίαν…». Αυτοί οι γεμάτοι ευωδία και πατριωτική έξαρση λόγοι θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα μαθητικά αναγνωσματάρια , για να φρονηματίζουν τα ελληνόπουλα. Αντ’αυτού ο Μπάγκας ούτε μνημονεύεται στα εγκυκλοπαιδικά λεξικά. Ο Ιωάννης Μπάγκας εδώρισε στο Ελληνικό Κράτοςτην επί της πλατείας Ομονοίας οικίαν του ,έργο του Τσίλλερ,και ένα επιβλητικό μέγαρο.πάλι στην Ομόνοια.που έγινε ξενοδοχείο,το γνωστό μας ¨Μπάγκειον¨. Golden Deal